ABONMAJSKE PREDSTAVE 2019/2020

Prijava na abonma 2019/2020

Ustrezno obkrožite:
Obvezujem se, da bom račun za abonma za sezono 2020/2021, ki ga bo izstavil ZKMŠ Litija poravnal (ustrezno obkrožite):Dovoljujem ZKMŠ Litija, da zgoraj navedene podatke lahko uporabi pri- (ustrezno obkljukajte):