Obvestilo poslovni partnerjem

Spoštovani!

Obveščamo vas, da sta bila z dnem 23. 1. 2013 Javni zavod za kulturo Litija in Mladinski center Litija spojena v Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija. Prosimo vas, da v prihodnje izstavljate vse račune s spremenjenimi podatki:

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, MLADINO IN ŠPORT LITIJA
TRG NA STAVBAH 8A
1270 LITIJA

DŠ: 13109154
MŠ: 6301819000

Obvezno je potrebno navesti enoto, na katero se nanaša strošek.

Organizacijske enote:

  • OE Kulturni center Litija

  • OE Mestni muzej Litija

  • OE Mladinski center Litija

  • OE za šport

Sklep iz sodnega registra

Litija, dne 24. 1. 2013

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Igorij Parkel, v.d. direktor