Otvoritev dveh arheoloških razstav

3. 6.

odstrti drobci preteklosti

V ponedeljek, 3. junija 2013, vas ob 19. uri vabimo na otvoritev dveh arheoloških razstav, ki nam jih bo v Litiji predstavil Center za preventivno arheologijo. V avli Kulturnega centra Litija, kjer bo tudi otvoritev, bo na ogled razstava z naslovom: “PREVENTIVNA ARHEOLOGIJA V CENTRU”, na ploščadi pred Športno dvorano v Litiji razstava “ODSTRTI DROBCI PRETEKLOSTI”.

Zaradi gradnje nove šole v središču Litije so lani in letos na gradbišču potekale prve intenzivne arheološke raziskave v Litiji sploh. Dosedanji izsledki pišejo zgodbo o litijski preteklosti povsem na novo, kajti naše mesto je mnogo starejše, kot smo do sedaj domnevali. Ker je arheološka stroka ena ključnih za odkrivanje naše najstarejše zgodovine, javnost pa vsebine in pomena njene dejavnosti ne pozna dovolj dobro, smo se odločili, da v mesecu juniju podrobneje predstavimo njihovo delo.

Center za preventivno arheologijo

Tradicionalne predstave o arheologiji, ki odkriva mojstrovine in izjemne spomenike preteklosti ter polni muzejske vitrine, in sodobno pojmovanje varovanja arheološke dediščine in kulturne dediščine nasploh pravzaprav nimata veliko skupnega. Razloge za razlike gre iskati v razvoju zadnjih desetletij.

Vse obsežnejše gradbene dejavnosti zaradi načrtovanja novih zazidalnih območij, industrijskih con in različne infrastrukture, kot so avtoceste, železnice, plinovodi itn., povzročajo vse močnejši pritisk na prostor, ga korenito in za vedno spreminjajo. Prostor, kot so ga poznali, uporabljali in izrabljali prejšnji rodovi, je s tem obsojen na izbris. Samo po sebi je razumljivo, da smo ga dolžni pred spremembo oz. uničenjem raziskati in iz njega izluščiti vse dostopne informacije.

—Center za preventivno arheologijo