Ovčka na večerji

Otroške matineje so vedno polne smeha! Volk je bil še posebej zabaven.