Zaključni koncert plesnega oddelka Glasbene šole Litija-Šmartno

10. 6.