Predavanje: Valvasor in Bogenšperk

27.11.

Renesančni grad Bogenšperk, nekoč dom in ustvarjalni prostor Janeza Vajkarda Valvasorja, je kulturni spomenik državnega pomena in zato danes eden najpomembnejših kulturnih spomenikov na Slovenskem.

Grad ima svoj izvor v starejšem Lichtenbergu, ki je stal nedaleč pod današnjim Bogenšperkom.

Rodbina Wagen je ob koncu 15. stoletja bivala na bližnjem Lichtenbergu, ki ga je pridobila z doto od zadnje potomke istoimenske rodbine na Kranjskem (leta 1471). Ker je ta grad leta 1511 prizadel potres, so se Wagni odločili, da v bližini postavijo nov grad – Wagensperg (Bogenšperk), ki pa se v virih prvič omenja leta 1533.

Najbolj znamenit grajski lastnik, ki je slavo Bogenšperka ponesel preko meja današnje Slovenije, je bil polihistor Janez Vajkard Valvasor. V krstnih knjigah stolne cerkve sv. Nikolaja v Ljubljani je ohranjen zapis njegovega krsta z dne, 28. maja 1641.

V zadnjem obdobju so raziskovalci odkrili mnogo novih spoznanj o njegovem življenju in delu, ki jih bo predstavil dr. Mitja Potočnik.