Predavanje: Kako so živeli …družabno življenje v Litiji v 2.pol. 19.stol. in 1.pol. 20.stol.

23.1.

Litija se je po prihodu Južne železnice leta 1849 in izgradnji mostu leta 1855 zelo hitro razvila v močno gospodarsko, upravno in družbeno središče širšega območja osrednje Slovenije, svoj vrh pa je dosegla med obema vojnama kot sedež sreza Litija.

Družabni dogodki, koncerti, veselice, shodi, politične manifestacije so se v tistih časih večinoma dogajali v krajevnih gostilnah in na Glavnem trgu, današnji Valvasorjevi ulici. Edini gledališki oder v Litiji je do izgradnje Dekliškega doma in dvorane na Stavbah premogel Sokolski dom. Razstave so prirejali predvsem v šolskih prostorih. Litija je relativno zgodaj dobila tudi kino in pa enega prvih foto-klubov na Slovenskem.

Pradavateljica: Helena Hauptman

PROŠNJA:

Če kdo doma hrani zanimive stare fotografije o življenju v nekdanji Litiji, naj jih prinese seboj oz. posodi za kopiranje!

NAŠO PRETEKLOST IN DEDIŠČINO BOMO OHRANILI LE S SKUPNIMI MOČMI!

 

  Vabljeni!

Vabita: Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija-Šmartno  in Mestni muzej Litija