“V muzeju je krasno, nikoli prezgodaj, nikoli prekasno.” – ddr. Verena Vidrih Perko

Srečanje z odlično predavateljico, muzeologinjo in heritologinjo je v poslušalcih pustilo velik pečat  o zavedanju pomena muzeja v lokalnem okolju. Na kratko nas je popeljala po zgodovini nastanka muzejev po svetu, večino časa pa je namenila obrazložitvi pomembnosti začetkov  muzejev za današnji čas,  za posameznika ter seveda s tem za celotno družbo.

Kratek povzetek razmišljanja predavateljice in smernice za litijsko prihodnost “novega” muzeja:

Muzeji 21. stoletja:

 •  so  ustanove v službi družbe in njenega razvoja
 • v demokratičnih družbah prevzemajo vitalno kulturno vlogo in zadobivajo tudi opazen ekonomski pomen
 • principi inkluzije, ki se uveljavljajo v sodobnih muzejih, pomagajo družbi k doseganju homeostaze, ker zmanjšujejo razlike med družbeno elito in  marginalnimi skupinami
 • v družbi, kjer vlada izguba smisla, delujejo terapevtsko

Muzeji 21. stoletja so pomembni:

 • za povezovanje med sorodnimi ustanovami (knjižnice, arhivi, zavodi za varovanje kulturne dediščine)
 • za povezanost z lokalnimi skupnostmi s ciljem delovati v okolju usklajeno
 • za spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega življenja
 • za promoviranje altruizma
 • ua pripravljenost  sodelovanja z drugače mislečimi in predstavljanje stališč in vrednot drugih kultur
 • za usmerjenost v okoljsko etiko, širjenje načel splošne varčnosti, promoviranje recikliranja in rabe čistih energij
 • za naklonjenost ohranjanja dediščine v izvirnem okolju
 • za ohranjanje ljudske modrosti.

Skratka … muzej bo v našo lokalno skupnost prinesel nova znanja, povezovanja, sodelovanja in nove vrednote, ki jih moramo v našem okolju začeti bolj spoštovati oz. jih ponovno obuditi. Med mladimi in manj mladimi.

P1190903

P1190907

P1190931