V avli Kulturnega centra na ogled razstava 100 let v dobro dediščine

V avli Kulturnega centra Litija bo do 17. aprila na ogled zanimiva razstava z naslovom 100 let v dobro dediščine. Leta 2013 smo v Sloveniji praznovali stoletnico organiziranega varstva kulturne dediščine.  Pričujoča razstava predstavlja izbor najpomembnejših nalog, ki jih je v svoji zgodovini opravil zavod in prikazuje temeljne vrline njegovega poslanstva. OE Ljubljana je pristojna je največja od enot ZVKD in pristojna tudi za našo občino.  Gostili smo direktorja enote g. Borisa Vičiča, ki nam je predstavil delo in pomen enote.

Direktorica ZVKD dr. Jelka Pirkovič je lani ob jubileju rekla: Naša skrb ni namenjena le “starim hišam in kamnom”, temveč predvsem spoštovanju, ohranjanju in razvijanju dediščinske prepoznavnosti naših mest, naselij in krajine nasploh. Takšno prizadevanje lahko štejemo za skrb za kakovostno življenjsko okolje. Zato v jedru našega delovanja niso le samo objekti in območja dediščine, ampak predvsem ljudje, ki s to dediščino živimo in jo opredeljujemo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij.

Razstava je le en droben kamenček v mozaiku prizadevanj, da bi tudi v naši občini vzpostavili ustrezen odnos ter se načrtno in strokovno lotili celostne obravnave in ohranjanja naše bogate dediščine. Veliko dela nas še čaka, a rezultati bodo zagotovo vredni vloženih naporov, saj  je vsak, tudi najmanjši element naše dediščine pomembna priča preteklosti in hkrati osrednja prvina identitete vsake lokalne skupnosti. Identiteta pa je temelj za uspešno in prijaznejšo bodočnost….

V kratkem kulturnem programu sta se predstavila  učenca GŠ Litija-Šmartno, Maja Kajtna in Ivan Nikonov, ki vadita pod mentorstvom Rada Černeta.