Litijski šport skozi čas – otvoritev fotografske razstave s predavanjem

9.6.

1-59

Šport je vedno povezoval in med ljudmi širil splošne družbene vrednote, kot so prijateljstvo, solidarnost, strpnost,  pripadnost in »fair play«.

V ZKMŠ Litija – OE Mestni muzej smo pripravili
FOTOGRAFSKO razstavo »Litijski šport skozi čas«, ki je uvod v množično, ponovno obujeno, prireditev LITIJSKI TEK.
Otvoritev razstave bo spremljalo predavanje, ki bo osvetlilo bogato in dinamično športno življenje v Litiji do
povojnega obdobja.
Predavanje je pripravila Helena Hauptman.