Predavanje CESAR FRANC JOŽEF in SLOVENCI

17.11.

Vljudno vabljeni na večerno predavanje dr. Petra Vodopivca CESAR FRANC JOŽEF IN SLOVENCI, ki bo v četrtek, 17. novembra 2016, ob 18. uri v Mestnem muzeju Litija, CKS 2.

O TEMATIKI:

Slovensko zgodovinopisje cesarju Francu Jožefu ni bilo in še danes ni naklonjeno. Med zgodovinarji, ki so pisali o času njegove vlade, je prevladovalo in prevladuje mnenje, da je bil Franc Jožef človek brez posebne domišljije in talentov, osebno hladen in suhoparen, v političnem pogledu pa konservativen in, čeprav naklonjen postopnim gospodarskim in kulturnim spremembam, brez razumevanja za nacionalna gibanja in njihove težnje ter odločen zagovornik prestižne vloge dinastije na čelu monarhije. Toda v isti sapi naj bil pri Slovencih med vsemi habsburškimi vladarji najbolj priljubljen, kar med drugim razkrivajo vznesene hvalnice ob njegovih in dinastičnih praznikih kakor žalostinke ob tragičnih izgubah, ki so prizadele vladarsko hišo.

Na vprašanje o tem, kakšen je bil slovenski odnos do cesarja Franca Jožefa, bo poskušalo odgovoriti predavanje Petra Vodopivca.

O PREDAVATELJU:

Dr. Peter Vodopivec je bil do leta 1999 profesor novejše zgodovine na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, od leta 1999 do upokojitve pa znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino. Raziskuje predvsem zgodovino meščanstva in izobraženstva, francosko-slovenske stike v preteklosti ter vprašanja politične, socialne, gospodarske in kulturne zgodovine. Je avtor večjega števila razprav in več knjig, med drugim knjige od Pohlinove slovnice do samostojne države (Slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja).

franc-jozef-in-slovenci