Slovani, kakšni Slovani?

12.01.

V četrtek, 12. januarja 2017, smo gostili ddr. Vereno Vidrih Perko iz Gorenjskega muzeja Kranj, ki nam je na kratko predstavila ne le zgodovino Slovanov, temveč tudi najnovejša arheološka in zgodovinska dognanja v zvezi s slovanskimi selitvami v zgodnjem srednjem veku. Še posebej je poudarila, da Slovenci premalo cenimo svojo srednjeveško zgodovino, saj naj bi kot narod obstajali dlje, kot pa trdi uradno slovensko zgodovinopisje. Le-to bi moralo stopiti v korak s časom in začeti služiti narodovim potrebam po nacionalni identiteti, kot je že ustaljena praksa na Hrvaškem, v Italiji in drugod po Evropi.