Predavanje Reka Sava – njena zgodovina in pomen za Litijo

18.05.

Najdaljša slovenska reka je mnogo stoletij krojila življenje okoliških prebivalcev in se marsikje še posebej zasidrala v dušo ljudi. Eden takšnih primerov je Litija, ki je nastala prav zaradi reke Save – torej zaradi ugodne lege ob reki in pomembnih prometnih poti, ki so tekle tod skozi, bodisi po Savi bodisi ob njej. Neusahljiv vir savskih vodá je v preteklosti omogočil razcvet rečnega prometa – čolnarstvo, brodarstvo in spremljajoče obrti so tukajšnjim prebivalcem vse do sredine 19. stoletja zagotavljale vsakdanji kruh. Danes vidnih ostankov teh nekoč tako živahnih dejavnosti skoraj ni več.

Kako pa dandanes gledamo na našo pogosto tiho in neopaženo “someščanko”, ki jo zares opazimo šele ob večjih poplavah? Ali znamo dovolj izkoristiti njene naravne danosti za potrebe prebivalcev mesta? V kolikšni meri je Sava danes del življenja Litijanov?

Na vsa ta in še druga vprašanja bo poskusila odgovoriti kustodinja Helena Hauptman v svojem predavanju.

Vstop je prost – vabljeni!