Reka Sava – bogastvo in priložnost

18.05.

Kustodinja Helena Hauptman je v četrtek, 18. maja 2017, izvedla večerno predavanje z naslovom Reka Sava – njena zgodovina in pomen, kjer je predstavila kratko zgodovino obrečnega življenja v Litiji – vse od pričetkov rečnega prometa v prazgodovini do njegovega zatona v 19. stoletju in živahnega družabnega življenja v 20. stoletju, ko so bili litijski savski bregovi in sipine priljubljena kopališča, ki so jih obiskovali tudi iz drugih krajev. Poudarila je velik pomen reke v življenju naših prednikov, ki so jo vedno znali izkoristiti v rekreacijske ali za družabne potrebe. Na koncu smo se dotaknili tudi onesnaženosti, ki pesti reko že vrsto desetletij, vendar se stanje v zadnjih letih že izboljšuje, kar nakazujejo številne vrste živali, ki se počasi vračajo v reko, med njimi tudi vidra.