Približevanja: dr. Barbara Jaki

9.4.

Barbara Jaki je dolgoletna direktorica Narodne galerije, ustanove, ki je z zgledno prenovo v letu 2015 pridobila dodatne razstavne prostore in se z novo postavitvijo, programi in odlično obiskanostjo postavila ob bok drugim galerijam po Evropi, letos pa praznujejo stoto obletnico ustanovitve. Kot direktorica bdi nad ikonskimi deli slovenske umetnosti, kot so Groharjev Sejalec ter sliki Ivanke Kobilce, Kofetarica in Poletje, ki jih pozna skorajda vsak Slovenec. Kot pravijo njeni sodelavci, delo v galeriji razume kot poslanstvo, ki mu je predana s srcem umetnika, strastjo zaljubljenca in mislijo znanstvenika.

O likovni umetnosti, ki jo hranijo, pravi:” To je naše neprecenljivo nacionalno bogastvo, če zgori galerija, je to za narod veliko hujša katastrofa, kot če zgorijo bančni sefi; denar se ponatisne, slika nikoli.”

Z njo se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.