Sava – naša sopotnica

20.06.

20. junija 2018 ste pri nas lahko poslušali zanimivo predavanje o zgodovini reke Save. Kustosinja Helena Hauptman je izpostavila nekaj ključnih dejstev in zgodb iz bogate savske zgodovine, vse od pradavnine, ko naj bi po grškem mitu o Argonavtih Jazon s svojimi spremljevalci plul po Savi do Ljubljane in tam ustanovil naselbino, preko novega veka, ko je savski rečni promet dosegel svoj zenit, pa vse do 19. stoletja, ko z zadnjo tovorno ladjo po reki leta 1865 dokončno zamre tudi čolnarjenje, predvsem zaradi prihoda železnice skozi naše kraje.

Na koncu se je razvila živahna debata o reki kot o izredno pomembnem, neločljivem delu mesta in o vlogi, ki jo ima danes. Dotaknili smo se tem, kot so čistost vode – je Sava primerna za kopanje? Kako bi lahko uredili bregove reke, tako v rekreativne kot v turistične namene, in tako Savo aktivneje vključili v življenje mesta? Kakšen vpliv bi na savski ekosistem in na širše naravno območje imele morebitne hidroelektrarne…?

Hvala za pobudo za predavanje tudi občinski svetnicKaji Mlakar-Agrež in podžupanji Lijani Lovše ter dvema občinskima svetnikoma za udeležbo in njun prispevek k debati.  Pričakovali smo sicer, da bo ta tematika zanimala tudi druge občinske svetnike, a kot kaže Sava zaenkrat še ne sodi med prioritetne teme.