Kontakt

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, MLADINO IN ŠPORT LITIJA

Kulturni center Litija

Trg na stavbah 8a, 1270 Litija
01-8900- 200, 8900- 205

kulturnicenter@zkms-litija.si