Kulturne prireditve Litija

Kulturni center Litija

&

Mestni muzej Litija

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, širi strpnost ter omogoča sodelovanje.

Kulturne prireditve

Kulturne prireditve

Kulturni center Litija organizira najrazličnejše kulturne prireditve, informira prebivalce o kulturni ponudbi, ter skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine v občini Litija.

Muzejska dejavnost

Muzejska dejavnost

Poseben poudarek dajemo širjenju zavesti o pomenu kulturne dediščine domačega kraja. V ta namen smo uredili štiri stalne muzejske zbirke, ki predstavljajo rojstvo mestnega muzeja.

Najem prostorov

Najem prostorov

V Kulturnem centru Litija imate možnost najema prostorov namenjenim za manjše in večje prireditve.

Gledališki abonma

Vpis abonmaja vsako leto poteka konec avgusta in v začetku septembra.

Vsi abonenti bodo po pošti obveščeni o novih izbranih (predvidenih) predstavah in ceni. O številu prostih sedežev bomo zainteresirane obvestili v mesecu septembru.