Kulturni center Litija

Predstavitev

Kulturni center in Mestni muzej Litija sta enoti skupnega zavoda Javni zavod za kulturo, mladino in šport, ki je pričel delovati 24. 1. 2013.

Sedež teh dveh enot je na naslovu Trg na Stavbah 8a, Litija, kjer je gledališka dvorana, Modra soba, spremljajoči prostori ter v kletnih prostorih muzej.

Dejavnost

Glavne dejavnosti zavoda so organizacija najrazličnejših prireditev, muzejska dejavnost in skrb za varstvo naravne in kulturne dediščine v občini.

Vizija

Naše poslanstvo je širjenje ter informiranje prebivalcev o kulturni ponudbi v občini Litija. Z našim delom želimo vzpodbuditi občanke in občane ter jih s kvalitetnimi prireditvami privabiti iz udobnih naslonjačev med ljudi in jim tako približati kulturne užitke, ki si jih žal “privoščijo” le maloštevilni ljudje.

Podpirali bomo kvalitetne dogodke domačih društev in jim s tehničnimi sredstvi, ki so nam na razpolago, skušali omogočiti lažjo dejavnost, predvsem pa se v okviru finančnih zmožnosti trudimo v naše mesto pripeljati in predstaviti kvalitetne kulturne ustvarjalce vseh zvrsti.

Del naše vizije je tudi nov oziroma obnovljen Kulturni center. Trudimo se in ga obnavljamo po najboljših močeh, da bi bil obiskovalcem prijazen in nudil veliko kulturnih užitkov. Vendar si želimo več, kot le delne obnove, saj smo ena izmed občin, ki se s kulturno infrastrukturo žal ne moremo prav pohvaliti. Vendar verjamemo v boljšo prihodnost in naše sanje.