Literatura

Iz zgodovine Litije in njene okolice

Litija deležna pozornosti zgodovinarjev!

Kroniko – časopis za slovensko krajevno zgodovino Zveza zgodovinskih društev Slovenije vsako leto posveti zgodovini kakšnega slovenskega mesta in leta 2011 je bila te časti deležna Litija z okolico. Strokovne razprave v kroniki se nanašajo tako na samo mesto Litija, kot tudi na okoliške zgodovinsko pomembne kraje, kot so Šmartno pri Litiji, Vače in Višnja Gora.

Kljub potrjeni naseljenosti Litije že pred več kot 2000 leti pa območje z zgodovinsko-arheološkega vidika še nikdar ni bilo posebej intenzivno raziskano in opisano, zato je ta številka Kronike zelo pomemben kamenček v mozaiku preučevanja litijske preteklosti in dobrodošlo čtivo vsem krajanom, ki jih ta tematika zanima.

Pričujoča številka Kronike ni imela namena postati zakrožen zgodovinski pregled celotnega litijskega območja. Takšen projekt bi nedvomno presegel omejen obseg ene številke Kronike. Kot pove sam naslov »Iz zgodovine…«, je litijska številka Kronike mozaik naključno izbranih prispevkov o zanimivi litijski preteklosti in morda spodbuda za njeno nadaljnje raziskovanje.”

— dr. Miha Preinfalk, odgovorni urednik Kronike

Litijska Kronika je na voljo v Javnem zavodu za kulturo Litija po ceni 10€.

Helena Hauptman: “Od Verneka do Oble Gorice”

Monografija Helene Hauptman Od Verneka do Oble Gorice je dragocena literatura za zgodovino bližnjih graščin in obvezen dodatek za knjižno polico vsakega profesionalnega ali ljubiteljskega zgodovinarja, kakor tudi za ostale, ki jih ta tematika zanima.

V bogati sliki in besedi so izčrpno opisani obstoječi ali že izginuli grajski objekti, ki so tisočletje močno zaznamovali lokalno pokrajino in ljudi, danes pa so večinoma prepuščeni propadu in negotovi usodi.

Monografija Helene Hauptman je zanimivo, dragoceno in za naše razmere unikatno monumentalno delo, saj se je avtorica resnično dodobra potrudila zbrati o grajski stavbni dediščini in njihovi zgodovini na Litijskem kar največ, tudi takšnega dokumentarnega gradiva, ki je bilo doslej naši kulturni javnosti skrito oz. neznano …

— Davorin Vuga

Ivan Godec: Rudnik Sitarjevec

V Javnem zavodu za kulturo Litija smo izdali in založili novo knjigo avtorja Ivana Godca z naslovom “Rudnik Sitarjevec”.

Knjiga prinaša kratek, a zelo širok vpogled v problematiko rudnika Sitarjevec, ki spada med najstarejše rudnike na Slovenskem, predvsem pa je to prvi poizkus njegove predstavitve, ki je namenjen vsem generacijam. Rudarjenje je bilo ena glavnih dejavnosti, ki je močno zaznamovala preteklost Litije, zato je zelo pomembno, da se predstavi širšemu krogu naše lokalne skupnosti. Rudnik Sitarjevec je kljub tisočletni zgodovini ob opustitvi del v njem popolnoma prešel v pozabo, za javnost je ponovno oživel leta 2000, ko je bila pripravljena tematska razstava o zgodovini rudnika.

Če bi želeli, da knjiga obogati vašo zbirko knjig s tovrstno tematiko, si jo lahko naročite na našem naslovu. Cena izvoda je 15€.