Litija iz starih albumov

Litija iz starih albumov

Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije je 1. aprila 1952 na svojem 3. rednem zasedanju razglasil zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine. Litija je bila s tem razglasom povzdignjena v mesto in je dobila status mestne občine.

Razstava Litija iz starih albumov obuja spomin na nekdanje predele Litije, ki so danes popolnoma spremenjeni oz. so izginili tekom razvoja in prenove mesta.