Mesto Litija

Mesto Litija

Litija je s svojo okolico po zgodovinskih virih staro naselje; obljudena naj bi bila že v prazgodovinski dobi, o čemer pričajo najdbe v neposredni okolici mesta, na Vačah in drugod. Ob Savi je obstajala naravna prastara pot, ki ji je mogoče slediti že od bronaste dobe. Tej poti se je od severa pridružila t. i. Jantarjeva pot med Baltikom in Sredozemljem, ki je potekala na tem območju od Vač proti današnjemu Hotiču. Kraj Litija je bil prvič omenjen v srednjem veku – leta 1256, kot trg pa leta 1386. Kraj je v svoji zgodovini nosil različna imena: Villa Litta, Lutija, Lutey, Littai in sedaj Litija.

Po Valvazorju naj bi ime izhajalo iz latinskega imena litus, kar pomeni obrežje. Na razvoj mesta na stičišču kopnih in vodnih poti je močno vplivalo brodarstvo na Savi, ki je bilo močno razvito že v rimskih časih, ko je bilo v Litiji rečno pristanišče. To potrjujejo številni votivni kamni, posvečeni bogu Savusu, pa tudi več cerkva ob Savi so posvetili sv. Miklavžu, zaščitniku brodarjev, čolnarjev in ribičev. Leta 1849, ko je bila skozi Litijo speljana Južna železnica med Dunajem in Trstom, je brodarstvo zamrlo. Še danes ima železniški promet v Litiji velik pomen, zlasti v smeri proti Ljubljani, kamor se vozi veliko domačinov na delo in v šolo.

Za potrebe modernejšega prometa je bil leta 1855 čez Savo zgrajen lesen most, ki ga je kasneje nadomestil moderen betonski most. Industrijski vzpon Litije so omogočili prvi obrati bombažne predilnice, topilnica ter žagarsko podjetje in mizarstvo konec 19. st.; še danes v kraju prevladujeta tekstilna in lesna industrija. Velik pomen so imela tudi rudna bogastva na Sitarjevcu in okolici (svinčeva, cinkova, železova, srebrna in barijeva ruda).

Od 2. polovice 19. st. se je v kraju močno razmahnila društvena dejavnost, ki obstaja še danes: gasilsko, čebelarsko, planinsko društvo, ribiška družina, kulturno-umetniška in več športnih društev. Dolgoletno tradicijo imajo Pevsko društvo Lipa (ustanovljeno 1885), Litijska godba (1899) ter čitalnica (1885), iz katere se je razvila Knjižnica Litija.

V času med 2. svetovno vojno je bila Litija strateško pomembna zaradi železnice, po kateri je potekala okupatorjeva povezava med evropskimi bojišči. Na območju občine je več pomnikov v spomin na dogajanja v času druge svetovne vojne, med drugimi tudi Plečnikov spomenik NOV, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.