Mestni muzej

Most – misel, ki premošča …

V življenju se nenehno srečujemo s težavami in preprekami. Rešujemo jih tako, da zgradimo most. Pa naj bo ta betonski, leseni, mentalni ali duhovni. Most je tisti, ki omogoča premoščanje razlik in premagovanje preprek. Most je tisti, ki gradi povezavo med navidezno nepovezanim in prinese sprostitev, olajšanje, razsvetljenje …

Mestni muzej Litija je ustanova, ki počasi in vztrajno gradi most med bogato litijsko preteklostjo in sedanjostjo. S prirejanjem zgodovinskih razstav, predavanj in drugih dogodkov skuša prebuditi in okrepiti izgubljeno litijsko identiteto, ki je mestu dajala pečat več stoletij.

Muzej ima pripravljenih pet glavnih razstav, ki obiskovalcu pripovedujejo o bogati zgodovini mesta, vse od njegovih častitljivih bronastodobnih začetkov do pestre sedanjosti 20. in 21. stoletja.

“Videli smo, da muzej, pa čeprav majhen, ne nastane preko noči. Potrebno je mnogo truda, upornega dela in požrtvovalnosti. Tudi ne zraste kot sad dela nekaterih posameznikov, marveč se širi in raste šele takrat, kadar se pokaže živ interes sodelovanja širokega kroga prebivalstva, kadar delovni človek spozna, da tudi muzej ni sam sebi namen.”

— Slovenski Jadran, 12. februar 1954