ABONMAJSKE PREDSTAVE 2022/2023

Prijava na abonma 2022/2023

Ustrezno obkrožite:

S podpisom potrjujem nakup abonmaja za sezono 2022/2023 in se obvezujem, da bom v navedenem plačilnem roku poravnal znesek računa, ki ga bo izstavil ZKMŠ in sicer (obkrožite):

ŽELIM, DA ME O PREDSTAVAH OBVEŠČATE (obkrožite):


Ob prijavi dovoljujem, da ZKMŠ Liitja podatke uporabi pri pravočasnem obveščanju o morebitni odpovedi predstave v roku 72 ur pred izvedbo le-te.