ABONMAJSKE PREDSTAVE 2020/2021

Prijava na abonma 2020/2021

Ustrezno obkrožite:
PREDSTAVE SE LAHKO UDELEŽIM(v primeru, da bo en termin prezaseden ob prijavi, vas pokličemo, da se uskladimo oz. prerazporedimo)


S podpisom potrjujem nakup abonmaja za sezono 2020/2021 in se obvezujem, da bom v navedenem plačilnem roku poravnal znesek računa, ki ga bo izstavil ZKMŠ in sicer (obkrožite):Ob prijavi dovoljujem, da ZKMŠ Liitja podatke uporabi pri pravočasnem obveščanju o morebitni odpovedi predstave v roku 72 ur pred izvedbo le-te.