Zaposleni

KULTURNI CENTER LITIJA

·         Mateja Sladič-Vozelj
področna svetovalka – odgovorna za organizacijo in koordinacijo prireditev
kulturnicenter@zkms-litija.si | 041-992- 143

.         Jani Jerant

organizator kulturnega programa

prireditve@kclitija.si/ 070-508-299

·         Matej Bračun
delovodja – odgovoren za tehnično izvedbo prireditev

Tehnik: Miha Medvešek : tehnika@kclitija.si

·         Majda Škafar
snažilka