Zaposleni

KULTURNI CENTER LITIJA

·         Helena Hauptman
višja svetovalka področja – odgovorna za delovanje Kulturnega centra
helena.hauptman@muzejlitija.si | 031-689- 160

·         Mateja Sladič-Vozelj
področna svetovalka – odgovorna za organizacijo in koordinacijo prireditev
kulturnicenter@zkms-litija.si | 041-992- 143

·         Matej Bračun
delovodja – odgovoren za tehnično izvedbo prireditev
031-669- 644

·         Vera Zupančič
snažilka