Zaposleni

KULTURNI CENTER LITIJA

·         Mateja Sladič-Vozelj
področna svetovalka – odgovorna za organizacijo in koordinacijo prireditev
kulturnicenter@zkms-litija.si | 041-992- 143

.         Gašper Šinkovec
organizator kulturnega programa
prireditve@kclitija.si | 070-508- 299

·         Anže Grm
delovodja – odgovoren za tehnično izvedbo prireditev
tehnika@zkms-litija.si | 070-733-011

·         Matej Bračun
delovodja – odgovoren za tehnično izvedbo prireditev

·         Majda Škafar
snažilka