Zbirka velikonočnih razglednic

Tematske zbirke

Zbirka velikonočnih razglednic

Nekdaj so imela poštna pisma večji pomen v medčloveški komunikaciji, kot jih imajo v današnjem digitaliziranem svetu. S pošiljanjem in prebiranjem razglednic so si ljudje voščili za praznike, se pozanimali o naslovnikovem zdravju, se obveščali o aktualnem dogajanju in vzdrževali medsebojne stike preko velikih razdalj.

Razstava starih velikonočnih razglednic omogoča ogled teh pogosto zelo lepo natiskanih razglednic.