Železnica

Stalne zbirke

Železnica

Noben dogodek v zgodovini Litije ni bil tako prelomen, kot prihod južne železnice leta 1849. Kraj je pred tem živel od brodarstva, ki je s prihodom železnice naglo izgubilo svoj pomen in leta 1865 popolnoma zamrlo. Železnica je krajem, skozi katere je tekla, prinesla razvoj, vzpon industrije, predvsem pa hitrejši pretok ljudi in tovora.

Litijsko postajno poslopje je ostalo še do danes dokaj nespremenjeno. Posebna znamenitost postaje je bila vodna črpalka (Pumpenhaus), ki so jo leta 1999 ob prenovi postaje žal podrli.

V zgodovini železniške proge Ljubljana – Zidani Most je pomembno vlogo odigral most v Pogoniku. Prvotnega lesenega je leta 1898 zamenjala železna konstrukcija. Med 2. svetovno vojno je bil strateškega pomena za okupacijske sile, saj so po tej progi prepeljali večino težke oborožitve in vojaških sil. Pomena železniškega mostu v Pogoniku so se zavedali tudi v NOV, zato so septembra 1944 skupaj z zavezniki izvedli uspešno akcijo, ki je za daljši čas prekinila železniški promet na tej trasi.

Za Litijo je s prihodom železnice nastopila zlata doba gospodarskega, političnega in kulturnega razvoja, ki je kraj v času med obema vojnama poleg naštetega povzdignil tudi v upravno središče sreza Dravske banovine.

Tretja zbirka Muzeja Litija se osredotoča na železnico in njen pomen v mestu. Poleg številnih poučnih fotografij in besedil so razstavljeni mnogi predmeti iz vsakdanjega življenja ajzenponarjev – železničarske uniforme, svetilke, semaforji, znaki, modeli tračnic in naprav v naravni velikosti, ki obiskovalca popeljejo nazaj za skoraj stoletje, ko je bilo življenje še preprostejše, a tudi bolj naporno.