“Zgodovina pustovanj v Litiji”

Tematske zbirke

“Zgodovina pustovanj v Litiji”

Razstava o zgodovini pustovanja v Litiji ima namen obuditi stoletno tradicijo litijskih karnevalov, ki so v zlatih časih 60. in 70. let 20. stoletja v Litijo privabili do 20.000 obiskovalcev. Za organizacijo in izvedbo karnevalov je bila značilna izredna solidarnost, povezanost in predanost skupnemu cilju. Za namen priprave razstave je bilo zbranega ogromno slikovnega in drugega materiala, ki ga ni možno objaviti vsega naenkrat, bo pa dragocena podlaga za nadaljnje raziskave in morebitne publikacije.