POČASI SE DALEČ PRIDE, HITRO PA ŠE DLJE!

Tudi letos imamo v Mestnem muzeju Litija polne roke dela.

Obnovili sodelovanje s spletnim portalom Kamra, kjer bomo pričeli zopet objavljati prispevke s področja naše lokalne kulturne zgodovine. Vabimo vas, da si portal ogledate, saj ponuja bogato paleto slikovnega in tekstovnega materiala. http://www.kamra.si/

Nadgrajujemo razstavo Litijski šport skozi čas z obdobjem po 2. svetovni vojni (od leta 1945 do danes), s posebnim poudarkom na 50. letih, ko je litijski šport dosegel zenit udejstvovanja in množičnosti. Vabljeni, da nam pri tem pomagate s svojimi fotografskimi, video ali dokumentacijskimi prispevki iz tega obdobja, saj prav vsak vaš prispevek dodatno obogati razstavo. Hvala že vnaprej!

Nadaljujemo z urejanjem prostorov v stari sodniji. S pomočjo prostovoljcev in donacij nameravamo pripraviti še najmanj en prostor za razstave.

Malokdo ve, da je območje Občine Litija eno najbolj potresnih v Sloveniji, vendar je večina potresov tako slabotnih, da jih ne čutimo. Odločili smo se posvetiti malo več pozornosti tej temi, še posebej znamenitemu litijskemu potresu leta 1963, zato pripravljamo novo razstavo na to temo. Sodelujemo pa tudi z Uradom za seizmologijo Slovenije. Seveda vabljeni k sodelovanju vsi, ki se tega potresa še spominjate, ali pa imate morda doma kakšne fotografije.

Vabljeni tudi na vsakomesečna javna predavanja, ki razkrivajo pestro lokalno litijsko zgodovino. V mesecu marcu pa bo predavanje nadomestila strokovna ekskurzija na Ptuj in v samostan Žiče.

Mestni muzej Litija sodeluje z botanikom dr. Nejcem Joganom z Biotehniške fakultete in bo z njegovo pomočjo v Litijo pripeljal potujočo razstavo tujerodnih vrst rastlinstva in živali na Slovenskem. Dr. Jogan se je hkrati ponudil, da pripravi fotografsko razstavo flore in favne v Občini Litija, saj pravi, da je to področje pri nas slabo raziskano. Za vse njegove prispevke se mu vnaprej iskreno zahvaljujemo!