Predavanje GOSPODJE JABLANIŠKI – zgodovina plemiškega rodu Apfaltrerjev

06.04.

Skozi zgodovino se je v slovenskih deželah pojavilo mnogo plemiških rodbin. Ena izmed najstarejših in najimenitnejših na naših tleh je bila rodbina Apfaltrer, ki se na Kranjskem prvič omenja v 13. stoletju. Morda je za Litijane še toliko bolj zanimiva, saj je njihov matični grad v srednjem veku stal v neposredni bližini Litije. Zgodovina Apfaltrerjev je tesno prepletena z zgodovino dežele Kranjske od dinastičnih bojev, turških vpadov do kmečkih puntov. Naši sokrajani so skozi stoletja zavzemali pomembne funkcije v deželni upravi in vojski, njihov rod pa je vedno odražal vse značilnosti življenja plemiškega stanu. Rod Apfaltrerjev je v naših krajih vztrajal kar sedem stoletij, ko jih je vihra druge svetovne vojne in povojnega nasilja za vedno pregnala iz našega prostora. Kljub temu je bila njihova vloga v ožjem litijskem in slovenskem prostoru dovolj pomembna, da zaslužijo posebno pozornost.

Predavanje bo pripravil naš someščan, Tim Šteferl, študent veterine in ljubiteljski zgodovinar.

Vabljeni!